Izjava o zaštiti osobnih podataka Madfly Design,
obrt za proizvodnju i dizajn, vl. Lea Županović (www.madfly-design.com)

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Madfly Design, obrt za proizvodnju i dizajn, vl. Lea Županović, Kostrenskih boraca 7, 51221 Kostrena, OIB: 08635825724, napravljena je sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine. Molimo pažljivo pročitajte slijedeći tekst prije korištenja naše Web stranice.

Izjava o privatnosti
Madfly Design, obrt za proizvodnju i dizajn, vl. Lea Županović, obvezuje se pružati zaštitu osobnih podataka korisnika ovih stranica, na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Madfly Design, obrt za proizvodnju i dizajn, vl. Lea Županović, kao pružatelj usluga Internetske stranice www.madfly-design.com, pridržava se važećih propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih korisnika, a posebno Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Voditelj obrade osobnih podataka za ovu stranicu je Madfly Design, obrt za proizvodnju i dizajn, vl. Lea Županović, Kostrenskih boraca 7, 51221 Kostrena, OIB: 08635825724.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Svaki korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu: info@madfly-design.com

Prihvaćanjem ove Politike privatnosti korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s obradom osobnih podataka kako ih ova Politika utvrđuje.

Kada prikupljamo osobne podatke?
Vaše osobne podatke, između ostalog, prikupljamo u sljedećim slučajevima:
⦁ ako nas izravno kontaktirate putem internetske stranice www.madfly-design.com kako biste zatražili informacije ili ponudu za naše usluge, putem naše kontakt forme
⦁ prilikom narudžbe proizvoda iz naše web trgovine
⦁ ako sudjelujete u nagradnim natječajima koje organiziramo

Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

U koju svrhu prikupljamo i obrađujemo osobne podatke?
Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke korisnika Internet stranice u svrhu:
⦁ provođenja sigurne provjere autentičnosti korisnika koji pristupaju Internet stranici
⦁ realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga
⦁ dostave robe korisniku
⦁ komunikacije s korisnikom
⦁ eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?
Pravna osnova obrade vaših osobnih podataka je:
⦁ izvršavanje ugovora o kupnji kojeg sklapate s nama prilikom narudžbe naših proizvoda i usluga
Korisnik unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Uvjeta poslovanja i ove Politike privatnosti prilikom narudžbe proizvoda i usluge s ove stranice sklapa ugovorni odnos s Madfly Design, obrt za proizvodnju i dizajn, vl. Lea Županović. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu info@madfly-design.com

Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo i obrađujemo?
Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem registracije ili kupnje proizvoda su:
ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj, email, telefonski broj, IP adresa i datuma i vrijeme s koje je napravljena prijava, IP adresa i datum i vrijeme s koje su dane suglasnosti ili privole.

Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) koristit ćemo isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke svrhe.

S kojim primateljima dijelimo osobne podatke?
Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji opravdana osnova za prijenos, kao što je ispunjenje ugovorene usluge, prosljeđivanje podataka koji se tiču i odnose na isporuku robe, prijevoz i slično.
Kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi korisnika podijeliti ćemo osobne podatke korisnika s:
⦁ Pružateljima usluga distribucije robe u svrhu ispunjavanja narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od korisnika zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako korisnik odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Osobne podatke čuvamo u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Spremamo ih onoliko dugo koliko je potrebno za svrhu za koju se obrađuju ili za postupanje u skladu sa zakonom.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše privole, pohranjujemo do vašeg opoziva.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s vama čuvamo sve dok to propisuje zakon (npr. 11 godina od izdavanja za izdane račune), odnosno za vrijeme trajanja ugovora i još 5 godina nakon prestanka (koliko iznosi opći rok zastare).

Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i trajno.

Kako štitimo vaše osobne podatke
Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka. Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:
⦁ strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“
⦁ sigurni prijenos prikupljenih podataka,
⦁ postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
⦁ trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te poduzimamo sve mjere potrebne za njihovu zaštitu. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Pristup i ispravak osobnih podataka
Pravo na pristup podacima – Imate pravo zatražiti informaciju obrađujemo li vaše osobne podatke, koje podatke obrađujemo te zatražiti pristup (uvid) vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Ukoliko se radi o većoj količini podataka, mogli bismo zatražiti precizniju specifikaciju zahtjeva za dostavom određenih skupina podataka.
Pravo na ispravak – Ako uočite da o vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak tih podataka odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)
Pravo na brisanje (zaborav) – Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu pojedinih podataka, kada se vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo da uvažite činjenicu da podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza ili drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka. U svim situacijama kad je to moguće, sve vaše osobne podatke ćemo nepovratno izbrisati iz naših sustava te ostaviti samo općenite statističke podatke koji se nikako ne mogu povezati s vašim identitetom.

Obrada i prenosivost osobnih podataka
Pravo na ograničenje obrade – Imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, ako sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu ili su ti još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.
Pravo na prenosivost podataka – Ako se obrada temelji na vašoj privoli ili se vrši u svrhu izvršenja ugovora sklopljenog s vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od vas dobili. Ako to zatražite, vaše ćemo osobne podatke prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako isto bude tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor
Pravo na prigovor – U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u bilo kojem trenutku imaš pravo prigovoriti protiv obrade vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

Pravo na povlačenje privole
Pravo na povlačenje privole – Ako se obrada vaših osobnih podataka temelji na vašoj privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih negativnih posljedica.

Za slučaj da više ne želite da više na bilo koji način obrađujemo vaše podatke, zahtijevate brisanje, ispravak ili prijenos vaših podataka, o tome nas obavijestite i to putem e-mail poruke na e-mail adresu: info@madfly-design.com

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Ukoliko imate prigovore na obradu vaših podataka, možete uložiti svoj prigovor nadležnom državnom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Politika kolačića
Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprjeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, 42/18, dalje u tekstu: Zakon) te primjeni Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice imate mogućnost u posebnom pregledniku pristati ili odbiti uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nažalost nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom. Koristimo ih i u svrhu praćenja statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama, kao i za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.

Kolačićima trećih osoba poput Google-a, Facebook-a i sl., možemo prikupljati podatke o posjećenosti i načinu upotrebe web stranice, Vašu IP adresu, vrstu operativnog sustava koji koristite, jezik kojim se služite, preglednik na kojem surfate i slične podatke. Svi podaci se prikupljaju anonimno i putem kolačića se ne može otkriti Vaš osobni identitet. Ako Korisnik ne želi da se na njegovom računalu ostavljaju kolačići, potrebno ih je obrisati ili blokirati u pregledniku. Brisanjem ili blokiranjem kolačića bit će otežan pristup sadržaju internetske stranice.

Što su kolačići?
Kolačići su male tekstualne datoteke koju internet preglednik sprema na vašem uređaju kada posjetite neku web stranicu. Kolačići se zatim šalju natrag izvornoj web stranici svaki idući put kada posjetite stranicu. Kolačići služe kao memorija web stranice, koja omogućava prepoznavanje vašeg uređaja kada ponovo posjetite stranicu kako bismo prikazali informacije prilagođene vama. Više informacija o kolačićima, uključujući pojašnjenja kako vidjeti koji su kolačići postavljeni na vaš uređaj i kako upravljati njima i obrisati ih, možete pronaći na web stranici www.aboutcookies.org

Kakve kolačiće i zašto koristi www.madfly-design.com

Sesijski kolačići (eng. session cookies)
Koristimo sesijski kolačić koji postoji na vašem računalu dok ne zatvorite vaš internetski preglednik. Nužan je za ispravan rad web stranica www.madfly-design.com.

Trajni kolačići (eng. persistent cookies)
Koristimo trajne kolačiće koji imaju definirano vrijeme trajanja i ostaju na vašem računalu dok ne isteknu ili dok ih ne obrišete. Madfly-design.com na taj način pamti odabrani grad unutar servisa.

Kolačići trećih strana
Madfly-design.com trenutno dozvoljava nekoliko kolačića trećih strana da se postave na vaš uređaj. Te kolačiće ne postavlja i ne kontrolira www.madfly-design.com. Za više informacija o tome kako se treća strana koristi kolačićima, molimo vas da posjetite odgovarajuće web stranice treće strane. Kolačići trećih strana koji se koriste na ovoj web stranici navedeni su u nastavku. ◦ Google Analytics - servis za mjerenje posjećenosti
Uvjeti korištenja: www.google.com/policies/privacy
Onemogućavanje kolačića: tools.google.com/dlpage/gaoptout
◦ AddThis - servis za dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama
Uvjeti korištenja: www.addthis.com/privacy
Onemogućavanje kolačića: www.addthis.com/privacy/opt-out

Pristanak
Kada posjetite našu web-stranicu, prikazat će vam se skočni prozor s objašnjenjem o kolačićima. Čim kliknete na "Prihvaćam", pristajete na korištenje kategorija kolačića i dodataka koje ste odabrali u skočnom prozoru, kao što je opisano u ovim Pravilima o kolačićima. Možete onemogućiti korištenje kolačića putem svog preglednika, ali imajte na umu da naša web-stranica možda više neće raditi ispravno.

Kako kontrolirati i obrisati kolačiće
Većina internetskih preglednika prihvaća kolačiće, ali obično možete promijeniti postavke preglednika da odbija nove kolačiće, onemogući postojeće, ili da vas jednostavno obavijesti kad su novi kolačići poslani na vaš uređaj. Kako biste postavili vaš preglednik da odbija kolačiće, pogledajte upute o pomoći davatelja preglednika (koje se inače nalaze pod izbornicima "Pomoć", "Alati" ili "Uredi"). Detaljnije upute možete naći na stranici www.aboutcookies.org. Napominjemo da se određene funkcionalnosti web stranice mogu izgubiti ako odbijete ili onemogućite kolačiće. Osim toga, onemogućavanje kolačića ili kategorije kolačića ne briše kolačić iz vašeg preglednika. To morate učiniti sami u izborniku preglednika.

Izmjena politike privatnosti
Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Za pitanja i/ili komentare o našoj Politici kolačića i ovoj izjavi, molimo da nas kontaktirate koristeći sljedeće kontakt podatke:
Madfly Design, obrt za proizvodnju i dizajn, vl. Lea Županović
Kostrenskih boraca 7, 51221 Kostrena
Hrvatska
Web-stranici: www.madfly-design.com
E-mail: info@madfly-design.com